Søhavegård Krisecenter

Søhavegård Krisecenter har til formål at hjælpe kvinder, der er eller har været udsat for stalking, fysisk eller psykisk vold eller trusler herom, videre til et godt og stabilt liv uden vold.

 

På Søhavegård tilbydes borgeren akut hjælp, udredning af problemstillinger samt råd og vejledning med henblik på at kunne flytte i egen bolig eller overflyttes til andet egnet tilbud. Vi modtager akut og hele døgnet, kvinder og medfølgende børn op til 18 år.

Vi har plads til 6 kvinder og deres evt. medfølgende børn på Søhavegård Krisecenter.

 

Søhavegård Krisecenter ApS er et kvindekrisecenter der drives efter Servicelovens § 109.

Vi er nonprofit. Det betyder at vi ikke arbejder for at skabe profit. Hvis et årsregnskab giver overskud udbetales dette derfor ikke til en ejer eller aktionærer, men reinvesteres i organisationen til gavn for kvinder, børn og samfundet generelt.

Vores værdier

På Søhavegård møder vi borgerne med respekt, ligeværdighed, dialog og tillid. Med udgangspunkt i borgerens virkelighed og ressourcer, bestræber vi os på at hjælpe, formidle kontakt til videre problemløsning og støtte borgerne til aktivt at tage del i deres situation.


Hvad betyder værdigrundlag for os? – At møde mennesket med respekt og ligeværdighed der hvor det er, uanset køn, alder, holdning, religion, etnicitet, handicap m.m. Det betyder at vi lytter aktivt til borgerens fortælling (den narrative tilgang), giver plads til forskellighed og viser hensyn til den pågældendes grænser, kultur og holdninger. Ved at behandle beboeren med respekt og ligeværdighed, danner vi grundlag for, at beboeren får optimeret sine ressourcer til at komme videre i sit liv på en værdig måde.

Samarbejdspartnere

Samarbejds
partnere

Udfordringerne voldsofre står med har en række temaer der går igen, men er også ofte af forskellig og individuel karakter. Samarbejde med en række organisationer, med specialviden og kompetencer, er derfor nødvendigt for at kunne levere den støtte som, den enkelte borger har behov for.

Andre samarbejdspartnere

Psykolog Kirsten Skovsgaard
Psykolog Svend Klingberg
Mark Hinchely – Dit Udviklingshus
Etnisk ung
Qnet Aalborg
Hjælp voldsofre
Børns voksenvenner
Næstehjælperne Hjørring/Frederikshavn
Sindal skole
Børnehuset Sindal

Find os

Jerupvej 470

9870 Sindal