Er du udsat for vold?

Udviklingen hen mod et voldeligt forhold sker ofte gradvist og over længere tid.

Grænsen for hvad man finder normalt eller acceptabelt bliver derfor rykket over tid og det kan være svært for den enkelte at vurdere om man lever i et voldeligt forhold. 

Vold i parforhold og i nære relationer omfatter forskellige former for vold begået af nuværende eller tidligere partner, et familiemedlem, eller en anden person tæt knyttet til husholdningen. 

Volden kan komme til udtryk på adskillige måder, herunder fysisk, psykisk, digitalt, seksuelt, materielt og økonomisk. Derudover findes der også æresrelateret vold og stalking.
Det er almindeligt, at de forskellige voldsformer optræder samtidigt. 

For at hjælpe har vi samlet en kort beskrivelse og konkrete eksempler fra de forskellige former for vold nedenfor.

Bliver du udsat for vold eller er i tvivl om du gør, så er du altid velkommen til at kontakte Søhavegård Kvindekrisecenter på tlf. 98 99 10 10

Psykisk Vold

Hvad er psykisk vold?

Det kan f.eks. være, når en partner eller et familiemedlem er voldsomt dominerende eller kontrollerende. Er man i en længere periode udsat for psykisk vold som ydmygelser, kontrol, grov nedvurdering eller trusler om fysisk vold, kan det have store konsekvenser for ens selvværd og trivsel. 

De mennesker, der søger hjælp på et krisecenter, har ofte været udsat for psykisk vold og levet med det i mange år uden at få den rette hjælp. Dette skyldes blandt andet, at volden har udviklet sig over flere år og kan være svær at få øje på. Der er ikke ét parameter, der afgør, om man er udsat for vold. Volden ligger i gentagelsen og den systematiske nedbrydning.

Psykisk vold kan have dybtgående og langvarige effekter på en persons mentale sundhed, herunder angst, depression, lavt selvværd og posttraumatisk stress. Det er vigtigt at anerkende, at psykisk vold er lige så alvorlig som fysisk vold og kan forekomme i alle typer relationer.

Nedenstående spørgsmål er derfor ikke en facitliste, men eksempler på eventuelle tegn på psykisk vold. Du kan enten spørge dig selv om, hvordan følgende udsagn passer på din situation, eller bruge dem til at spørge ind, hvis du har en mistanke om at en du kender, er udsat for vold. 

Eksempler på psykisk vold. Hvis du tænker på din nuværende partner eller anden nær relation, ville du så sige, at vedkommende udøver nogle af følgende handlinger:

 • Er jaloux eller besidderisk?
 • Forsøger at begrænse din kontakt til venner og familie?
 • Insisterer på altid at vide, hvor du er?
 • Kalder dig øgenavne eller nedgør dig foran andre?
 • Får dig til at føle dig utilstrækkelig?
 • Bander eller råber ad dig?
 • Får dig til at tvivle på egne evner eller kommer med urimelige beskyldninger?
 • Ignorerer dig bevidst eller undgår at tale med dig i længere perioder som straf?
 • Forsøger at afpresse og/eller manipulere dig til at gøre ting du ikke har lyst til?

Fysisk vold

Hvad er fysisk vold?

Fysisk vold omfatter blandt andet handlinger som slag, spark, skub, knivangreb og forsøg på kvælning, der resulterer i både fysisk smerte og skader for den berørte. Denne voldsform kan ligeledes omfatte isolation, fastholdelse, indespærring, samt begrænsninger i basale behov som mad og søvn.

Disse fysiske overgreb fører ikke kun til kropslige skader, men kan også påvirke den psykiske sundhed negativt, idet de ofte fører til frygt, stress og en underminering af den udsattes selvværd. Den fysiske vold kan være mindre skadelig som ved lussinger og skub, men kan også være af så grov en karakter, at den medfører dødsfald eller drab. 

Eksempler på fysisk vold. Hvis du tænker på din nuværende partner eller anden nær relation, ville du så sige, at vedkommende udøver nogle af følgende handlinger:

 • Slår dig flad med hånd/knyttet hånd eller truer?
 • Stikker dig med kniv eller anden genstande?
 • Tager fat i dig eller skubber dig?
 • Rusker dig?
 • River dig i håret?
 • Sparker dig?
 • Tager kvælertag på dig?
 • Laver brændemærker på dig?
 • Forhindrer dig i at spise eller sove? 

Stalking

Hvad er stalking?

Stalking er en form for vedvarende og uønsket opmærksomhed, der kan være skræmmende og truende for den, der bliver udsat for det.

Et væsentligt kendetegn ved stalking er, at kontakten er envejs. Det vil sige, at den person, der bliver udsat for stalking, hverken besvarer eller gengælder kontaktforsøgene. Desuden kræver definitionen af stalking, at der forekommer gentagne forsøg på kontakt og episoder, der tilsammen udgør et gentagende mønster af adfærd.

Stalking kan udspille sig på mange måder, f.eks. ved at personen gentagne gange er opsøgende både fysisk og digitalt. Stalkere kan også true deres ofre, sprede falske rygter om dem, indsamle detaljerede oplysninger om deres dagligdag, eller endda manipulere andre til at hjælpe med at chikanere den udsatte.

Konsekvenserne af stalking kan være dybtgående, med indvirkning på den udsattes mentale og fysiske sundhed, herunder symptomer som stress, angst og depression.

Eksempler på stalking. Hvis du tænker på enten din nuværende partner, tidligere partner eller anden nær relation, ville du så sige, at vedkommende udøver nogle af følgende handlinger:

 • Forfølger dig, opsøger dig, overvåger dig? 
 • Foretager kontrollerende telefonopkald/sms-beskeder?
 • Sender penge eller anmodninger på Mobilepay?
 • Truer dig med vold?
 • Udøver hærværk mod dine ejendele?
 • Spreder falske rygter og anklager?
 • Chikanerer dig eller dit netværk?

 

Seksualiseret vold

Hvad er seksualiseret vold?

Hvis en person føler sig presset eller tvunget, enten direkte eller indirekte, til at udføre seksuelle handlinger af deres partner, og kun indvilliger i disse handlinger af frygt for repressalier eller yderligere vold, betragtes dette ligeledes som seksuel vold og overgreb. Dette omfatter også situationer, hvor en person udnytter en andens sårbarhed, såsom misbrug af magtforhold, økonomisk afhængighed eller psykologisk pres.

Seksuel vold kan også omfatte tvungen prostitution og seksuel udnyttelse. Det er vigtigt at anerkende, at seksuel vold kan forekomme i alle typer af relationer og miljøer, og at det kan have alvorlige og langvarige følgevirkninger for offerets fysiske, psykiske og følelsesmæssige sundhed.

Eksempler på seksuel vold. Hvis du tænker på din nuværende partner eller anden nær relation, ville du så sige, at vedkommende udøver nogle af følgende handlinger:

 • Tvinger dig til sex? 
 • Udnytter dig seksuelt når du er påvirket/sover?
 • Stopper ikke under sex, selvom du beder om det?
 • Rører dig på din krop mod din vilje?
 • Kalder dig nedværdigende seksualiserende ord?
 • Deler intime billeder af dig?
 • Manipulerer eller presser dig til at sende seksuelle billeder/videoer af dig selv?
 • Bliver vred eller truer dig hvis du siger nej til sex?

Digital vold

Hvad er digital vold?

Digital vold minder meget om stalking, og en del af den digitale vold omhandler også ofte overvågning eller stalking af den udsatte part. Ved den digitale vold anvender udøveren blandt andet teknologi og sociale medier til at overvåge den udsatte. 

Udøveren kan bruge digitale midler til at udøve kontrol og magt over den udsatte – ofte partneren. Dette kan inkludere konstant overvågning af partnerens online aktiviteter og kommunikation, såsom gennemgang af tekstbeskeder, e-mails, og sociale mediekonti. Det kan også indebære brug af GPS til at spore partnerens fysiske placering, eller installering af skjulte kameraer eller overvågningssoftware på offerets enheder. I nogle tilfælde vil gerningsmanden kræve at få adgangskoder udleveret eller insistere på at blive ‘venner’ på alle sociale medieplatforme for at holde øje med offerets interaktioner.

Digital vold kan også omfatte deling eller trusler om deling af kompromitterende eller intime billeder af partneren uden deres samtykke, ofte refereret til som “hævnporno”. Disse handlinger skaber en konstant følelse af overvågning og kontrol, hvilket selvfølgelig kan have store følelsesmæssige, mentale og personlige konsekvenser for den udsatte. 

Effekten af digital vold kan være lige så ødelæggende som fysisk vold. De udsatte kan opleve følelser af frygt, angst, depression og isolation. Denne voldsform vold kan skabe en følelse af, at man aldrig er sikker, selv i sit eget hjem, da teknologien gør det muligt for den udøvende at invadere personlige rum på ethvert tidspunkt. 

Eksempler på digital vold. Hvis du tænker på din nuværende partner eller anden nær relation, ville du så sige, at vedkommende udøver nogle af følgende handlinger:

 • Overvåge dine profiler på sociale medier, f.eks. ved at holde skarpt øje med hvem du er venner med og hvad du ’liker’
 • Forfølger dig via GPS, snapchat eller ”Find My IPhone”?
 • Sender trusler via sociale medier?
 • Har du følelsen af din partner ser med i dine private beskeder eller browserhistorik?
 • Hacker din telefon, computer eller tablet? 
 • Skaffer sig ulovlig adgang til dine personfølsomme
 • Deler eller truer med at dele intime billeder af dig uden dit samtykke?

Materiel vold

Hvad er materiel vold?

Der er tale om materiel vold, når en person med vilje ødelægger eller nægter adgang til en anden persons ejendom. Et markant træk ved denne form for vold er, at det primært er den udsattes personlige ejendele, der bliver målrettet – sjældent den udøvendes eller fælles ejendom i et parforhold.

Den materielle vold er karakteriseret ved sin målrettede natur og forsæt.  Der kan være tilfælde, hvor den udsatte hindres i adgang til personlige ejendele, som en bilnøgle, eller hvor børnenes ejendele bevidst ikke returneres. Dette understreger, at den materielle vold er en bevidst handling, designet til at skade og kontrollere.

Eksempler på materiel vold. Hvis du tænker på din nuværende partner eller anden nær relation, ville du så sige, at vedkommende udøver nogle af følgende handlinger:

 • Truer med eller ødelægger eller dine personlige ejendele med vilje?
 • Klipper huller i dit tøj?
 • Blokere din adgang til vigtige genstande, f.eks. bilnøgler eller børnenes ting.
 • Udøver hærværk mod dine eller fælles ejendele, f.eks. hus eller bil.
 • Smadre ting i hjemmet med vilje, for at gøre dig bange eller straffe dig.

Æresrelateret vold

Hvad er æresrelateret vold?

Æresrelateret vold dækker ofte over mange af de forskellige voldsformer, men som anvendes med målet om at genoprette eller forsvare familiens ære. Denne type vold er ofte knyttet til kulturelle og sociale normer og er udbredt i visse samfund, hvor familiens ære og rygte vægtes højt.

Æresrelateret vold kan vise sig på forskellige måder, alt afhængigt af den kulturelle og sociale kontekst, hvor den udsatte straffes og/eller irettesættes ved brug af fysisk, psykisk eller seksualiseret vold fra partneren eller familien.

Det kan blandt andet dreje sig om tvangsægteskaber, fysisk mishandling, social isolation, seksuelle overgreb, ’genoprettende’ kirurgi, genopdragelsesrejser, tvang og forbud og følelsesmæssig afpresning. I yderste tilfælde kan det også have fatale konsekvenser som æresdrab.

Kendetegnet ved æresrelateret vold og konflikter er, at det er planlagt, foregår kollektivt og med familiens hel eller delvise accept heraf. Volden retfærdiggøres ofte af gerningsmanden eller familien som nødvendig for at opretholde eller genoprette familiens ære, som de mener er blevet skadet af den udsattes handlinger eller adfærd. Disse handlinger eller adfærd kan omfatte, men er ikke begrænset til, at have forhold uden for ægteskabet, afvise et arrangeret ægteskab, nægte at gå med tørklæde, søge skilsmisse eller endda blive offer for seksuelle overgreb.

Økonomisk vold

Hvad er økonomisk vold?

Økonomisk vold opstår, når en person udnytter eller begrænser en anden persons økonomiske ressourcer. Dette er ofte en del af et mønster, hvor økonomisk magt bruges til at udøve kontrol og dominans over en anden. Fraværet af økonomisk uafhængighed begrænser i høj grad en persons valgmuligheder og frihed. Det gør det også meget sværere at forlade forholdet. 

 Eksempler på økonomisk vold. Hvis du tænker på din nuværende partner eller anden nær relation, ville du så sige, at vedkommende udøver nogle af følgende handlinger:

 • Overvågning og kontrol med dit MitID, bankkonti og generelle forbrug. 
 • Nægter dig at tjene dine egne penge eller adgang til din egne penge.
 • Kræver at du afleverer de penge du har tjent.
 • Tvinger dig til at yde tjenester, f.eks. prostitution, for at må få adgang til egne økonomiske midler.
 • Bruger fælles børn som et redskab til økonomisk (og juridisk) magtudøvelse.
 • Opretter lån og gæld i dit navn, uden at du ved det.
 • Tvinge dig til at oprette lån og dermed gæld

Find os

Jerupvej 470

9870 Sindal