Pårørende til voldsoffer

Har du en mistanke?

Har du mistanke om et familiemedlem, ven eller kollega er udsat for vold?

Vi har oplistet nogle af de røde flag som kan indikere, at der er tale om partnervold.

Overvågning
Kontakter voldsudøver hende for at høre hvor hun er henne? Møder udøver uanmeldt op når hun er ude? Insisterer udøver altid på at køre hende? Har udøver installeret GPS-overvågning på hendes mobil? Kontrollerer eller overvåger udøver hendes sociale medier?

Social isolation
Deltager hun ikke længere i sociale arrangementer som normalt? Melder hun oftere afbud til ting, som hun normalt deltager i? Er der sket en ændring i hendes brug af sociale medier? Må hun ikke længere have en tæt relation til sin nærmeste familie eller ses med venner? Er hun ofte fraværende fra arbejde eller studie?

Fysiske skader
Har du bemærket, at hun er begyndt at få mistænkelige skader, fx blå mærker? Forsøger hun at gemme dem med lange ærmer eller make-up? Har hun gentagne skader, som forklares med uheld eller klodsethed?

Ændret personlighed og lavt selvværd
Kan du mærke, at hun har ændret sig? Virker hun trist, deprimeret eller indelukket? Er hun begyndt at udvise selvskadende adfærd? Giver hun udtryk for selvmordstanker? Har hun fået et forbrug eller overforbrug af alkohol eller stoffer? Virker hun nervøs eller ængstelig?

Manglende overskud og sygdom

Har hun ikke længere overskud til at varetage rollen som mor eller agerer hun anderledes overfor sine børn? Er hendes sygefravær steget?

 

Kontroltab
Har udøver kontrol over hendes økonomi? Bestemmer udøver hvordan hun skal gå klædt? Må hun ikke bestemme hvem hun må ses med? Har hun bestemte tidspunkter hun skal være hjemme på, eller skal hun ’tjekke ind’ på telefonen så udøver ved når hun er ude?

Nervøs eller utryg omkring partner
Har dynamikken mellem hende og udøver ændret sig? Virker hun bange når udøver er i nærheden? Søger hun udøvers øjenkontakt/anerkendelse, inden hun svarer på spørgsmål? Forsvarer hun udøver?

Vores anbefalinger

Når man vælger at konfrontere en potentielt voldudsat kvinde med mistanken om, at hun er udsat for partnervold, er det vigtigt, at man gør det når hun er alene. Det er ikke altid let for en kvinde, der lever i et forhold med partnervold, at åbne op om sin situation. At skulle erkende og dele volden medfører ofte forventninger om at hun bør forlade sin partner. Dette kan være en uoverskuelig beslutning, især hvis der er børn involveret. Det er vigtigt, at undlade at overvælde hende med voldsomme reaktioner og undlade at presse hende til at forlade forholdet. For mange kan det tage flere år at forlade en voldelig partner, og pårørende bør være tålmodige og støttende, selvom det kan være svært at forstå hendes valg og reaktioner.

Der findes mange, både anonyme og døgnåbne telefoniske rådgivningstilbud som du kan henvise den voldsudsatte kvinde til. Derudover er der mulighed for at komme til ambulante samtaler på flere af landets krisecentre. Du kan som pårørende også få hjælp og rådgivning til, hvordan du håndterer situationen, men også i forhold til at kunne tale om hvordan det påvirker dig, at være pårørende til en der er udsat for vold.  

Rådgivning til voldsudsatte

Offerådgivningen

Lev uden Vold

Mødrehjælpen

Red Rådgivning til æresrelateret vold

Hjælp voldsofre

Dansk Stalkingcenter

Rådgivning til pårørende

Offerådgivningen

Hjælp voldsofre

Stop Partnervold

 

Du kan altid kontakte os på tlf. 98 99 10 10

Kontakt os

+ 45 98 99 10 10

kontakt@soehavegaard.com

Find os

Jerupvej 470

9870 Sindal

Følg os

Instagram

Facebook

LinkedIn