Lange ventetider på midlertidige afgørelser i Familieretshuset  

Ventetid spænder ben for voldsudsatte kvinder og deres børn  I Danmark har begge forældre med fælles forældremyndighed ret til at modtage oplysninger om deres børn. Informationen kommer fra forskellige instanser som daginstitutioner, skoler, læger og tandlæger. Dette sker ofte gennem platforme som Aula, en online platform, hvor skolen videregiver informationer og har kontakt til forældrene. […]