Lange ventetider på midlertidige afgørelser i Familieretshuset  

Ventetid spænder ben for voldsudsatte kvinder og deres børn  I Danmark har begge forældre med fælles forældremyndighed ret til at modtage oplysninger om deres børn. Informationen kommer fra forskellige instanser som daginstitutioner, skoler, læger og tandlæger. Dette sker ofte gennem platforme som Aula, en online platform, hvor skolen videregiver informationer og har kontakt til forældrene. […]

Risikofaktorer og ’røde flag’ forud for partnerdrab på kvinder

Hvad skal du være særligt opmærksom på? ”Partnerdrab udgør omkring hvert fjerde drab i Danmark. Det er primært kvinder, der dræbes af deres partner eller ekspartner. Hver måned dræbes en kvinde, og over halvdelen af alle drab på kvinder er partnerdrab. Det er ikke drab, der sker impulsivt eller i affekt. Det er typisk planlagte […]

Digital Vold mod Kvinder i Danmark: En Skjult Trussel i Det Moderne Samfund

Digital Vold mod Kvinder

I dagens digitaliserede verden, hvor teknologi og onlinekommunikation har integreret sig i stort set alle aspekter af vores liv, har vi desværre også set en stigning i digitale krænkelser og voldshandlinger mod kvinder. Danmark, kendt for sin progressive holdning til ligestilling og teknologiske fremskridt, er desværre ikke immun over for denne trussel.

Kvinder Fanget i Psykisk Vold i Danmark: En Overset Krise

Psykisk vold er en udbredt, skjult form for mishandling, der rammer kvinder i Danmark og globalt. Selvom det ikke efterlader fysiske mærker, har det alvorlige konsekvenser for ofrene. Denne artikel vil udforske, hvordan kvinder oplever psykisk vold i Danmark, de udfordringer, de står overfor, og de tilgængelige ressourcer til hjælp.